Educació Física

En el departament d’educació física oferim un ampli ventall d’activitats físiques per desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats físiques i motrius dels nostres alumn@s. Al mateix temps, treballem per ensenyar habilitats socials i hàbits d’higiene bàsics; així com, donem uns coneixements teòrics fonamentals per realitzar una pràctica lúdic-esportiva SALUDABLE

Criteris avaluació i recuperació

Feines de setembre

 

Informació de contacte
David Vayà
Cap de departament
  • Membres: Miriam Garcia, Antoni Martínez i Joana Navarro