Equip directiu

Equip directiu

Director Vicent Cardona Ribas
Cap d’estudis Jaume Fitó Pardo
Secretària Mònica Torres Pons
Cap d’estudis adjunt Leo Agulló
Anna Franch