Equip directiu

Equip directiu

Director Jaume Fitó
Cap d’estudis Leo Agulló
Secretària Mònica Torres
Cap d’estudis adjunt Anna Franch
Carles Delgado