Families

AMIPA

Per fer la inscripció a l’AMIPA, heu d’emplenar el document annex i fer l’ingrès al compte indicat especificant nom i curs de l’alumna/e.

Podeu entregar-ho juntament amb els impressos de matrícula.

IBAN ES83 2100 1405 58 0200085297 (La Caixa)

Quantitat: 25,00€

Concepte: Nom de l’alumne/a

Full d’incripció a l’AMIPA

Blog: El nostre Blog

Facebook

Correu electrònic: apimaiess.agusti@gmail.com