Presentació

Des de l’equip directiu volem donar-vos la benvinguda a l’IES Sant Agustí i desitjar-vos que la vostra estada al centre sigui profitosa per a tots.

Actualment som 456 alumnes aproximadament, entre  ESO, batxillerat (modalitat d’humanitats i ciències socials i modalitat de ciències), i FPB.

Oferta educativa del centre

NIVELLS EDUCATIUS:

 • 4 grups de 1r d’ESO
 • 4 grups de 2n d’ESO
 • 1 grup de 2n de PMAR
 • 3 grups de 3r d’ESO
 • 1 grup de 3r de PMAR
 • 3 grups de 4t d’ESO
 • 2 grups de primer de batxillerat
 • 2 grups de segon de batxillerat

PROGRAMES:

 • 1 grup de 1r de Formació Professional Bàsica d’informàtica i comunicacions
 • 1 grup de 2n de Formació Professional Bàsica d’informàtica i comunicacions
 • PALIC (Programa d’acolliment lingüístic i cultural)
 • ALTER (Intervenció Socioeducativa per a Joves en Risc d’Exclusió Social i Escolar)

COORDINADORS/ES:

 • Coordinadora d’activitats complementàries i extraescolars
 • Coordinador de les tecnologies de la informació i la comunicació
 • Coordinador de biblioteca
 • Coordinadora de la comissió lingüística i cultural
 • Coordinadora ambiental
 • Coordinadora de convivència i mediació escolar

COMISSIONS:

 • Comissió ambiental
 • Comissió lingüística i cultural
 • Comissió de convivència i mediació
 • Comissió de biblioteca
 • Comissió d’extraescolars
 • Comissió TIC
 • Comissió Espais
HORARI
1a 8’00 – 8’55 h
2a 8’55 – 9’50 h
3a 9’50 – 10’45 h
ESPLAI 10’45 – 11’05 h
4a 11’05 – 12’00 h
5a 12’00 – 12’55 h
ESPLAI 12’55 – 13’10 h
6a 13’10 – 14’05 h
7a 14’05 – 15’00 h

De dilluns a dijous es farà l’horari complet, els divendres acabarem a les 14’05 h.