Consell Escolar

Consell Escolar

Director i President Jaume Fitó
Cap d’estudis Leo Agulló
Secretària Mònica Torres Pons
Representants del professorat Carles Delgado
Andrea Blánquez
Sergio Picarzo
Chechu Funés
M. Carmen del Moral
Rosanna Garrido
Representants famílies Fina Orejuela
M. Ángeles Tur
Representants del personal d’administració i serveis Lydia Tur Torres
Representants de l’alumnat Natàlia Ávila
Leonora Huaman
Representants de l’Ajuntament  M. José Ríos, Suplent: M. Catalina Serra
Representants de l’APIMA Paulo Valente, Suplent: Núria Valverde.