Educació Física

En el departament d’educació física oferim un ampli ventall d’activitats físiques per desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats físiques i motrius dels nostres alumn@s. Al mateix temps, treballem per ensenyar habilitats socials i hàbits d’higiene bàsics; així com, donem uns coneixements teòrics fonamentals per realitzar una pràctica lúdic-esportiva SALUDABLE

Criteris avaluació i recuperació 2018/19

 

Informació de contacte
Xavier Llobet
Cap de departament
  • Membres: Núria Montaner i David Vayà