Educació Física

En el departament d’educació física oferim un ampli ventall d’activitats físiques per desenvolupar al màxim les capacitats i habilitats físiques i motrius dels nostres alumn@s. Al mateix temps, treballem per ensenyar habilitats socials i hàbits d’higiene bàsics; així com, donem uns coneixements teòrics fonamentals per realitzar una pràctica lúdic-esportiva SALUDABLE

Criteris qualificació i recuperació 2018/19

 

Contact Information
Vanesa Maroto
Cap de departament
  • Membres: Cristina Ferrer i Daniel Tejedor
Stay in Touch