Cultura clàssica

El departament de llengües i cultura clàssica estudia l’antiguitat grecoromana des d’un punt de vista lingüístic i cultural, aprofundint en els orígens de la nostra cultura i abordant el món actual des de la perspectiva de l’herència clàssica.

Informació Matèries

Per obtenir informació de cada matèria, fes clic sobre cada una d’elles i s’obrirà un document explicatiu

Criteris avaluació (Curs 2023/24)

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Llistat  de llibres

 

Contact Information
Patricia Arriaza González
Cap de departament
Stay in Touch