Orientació acadèmica

En aquest espai hi trobareu informació sobre com és el Sistema Educatiu actual i quines possibilitats teniu des del nivell que estau cursant. Si us queden dubtes, no deixeu de consultar amb el vostre tutor o tutora o d’anar al Departament d’Orientació.

1r ESO

2n ESO

3r i 4t ESO

Batxillerat

FPB