News

Vaga en contra de la sentència del cas La Manada

Benvolguts/des pares i mares,

Us volem informar que el proper dijous 10 de maig l’alumnat del nostre centre (de 3r i 4t d’ESO, FPB i de batxillerat) ha sol·licitat fer ús del seu dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies (vaga) en contra de la sentència del cas La Manada, d’acord amb l’article 14 del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Aquest dret no pot ser exercit per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

Atentament,

L’equip directiu

Salut

Vicent Cardona
Director