News

Vaga 8 de març

Benvolguts/des pares i mares,

Us volem informar que el proper dijous 8 de març l’alumnat del nostre centre (de 3r i 4t d’ESO, FPB i batxillerat) ha sol·licitat fer ús del seu dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies (vaga) d’acord amb l’article 14 del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Aquest dret no pot ser exercit per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.

Al mateix també podrà fer vaga el professorat i el personal no docent del centre.

L’institut romandrà obert en l’horari habitual (de 8 a 14:05 h.), però no sabem el nombre de professorat que es preveu que segueixi la vaga. Per tant, les activitats lectives es poden veure afectades de manera significativa i no podem assegurar que rebin totes les clases.

Salut

Vicent Cardona, director