News

Vaga 24 de maig en contra de la situació mediambiental que està sofrint el planeta

Benvolgudes famílies,
Us volem informar que el proper divendres 24 de maig l’alumnat del nostre centre (de 3r i 4t d’ESO, FPB i batxillerat) ha sol·licitat fer ús del seu dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies (vaga), en contra de la situació mediambiental que està sofrint el planeta i d’acord amb l’article 14 del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Aquest dret no pot ser exercit per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, que sí ha d’assistir a classe.

Atentament,
L’equip directiu