News

Titulació de 4t d’ESO

Estimades famílies,

Aquí tenen informació del seu interès relativa a la titulació de 4t d’ESO:

  1. L’alumnat de 4t d’ESO que acabi el curs amb zero assignatures suspeses titularà automàticament.
  2. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO que tengui una o més assignatures suspeses, la decisió sobre la titulació o la no titulació recau en l’equip educatiu de cada alumne/a, que haurà de votar a favor o en contra d’aquesta titulació.
  3. El nombre de matèries no superades no pot ser un criteri únic per a la no titulació. Cal tenir en compte sempre la progressió de l’alumne/a, la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau al davant dels objectius específics de cada matèria. També s’ha de tenir en compte la maduresa de l’alumne/a i les possibilitats de continuar els seus estudis, a més dels criteris acordats pel claustre.

Per a qualsevol dubte, estam a la seva disposició a equipdirectiu@iessantagusti.es o al telèfon del centre: 971 800 636.

Els desitjam que passin una bona Setmana Santa.

Equip directiu