News

Publicació relació beneficiaris convocatòria de beques general 2015/2016

A la web de la Secció de Beques, a la convocatòria de beques de caràcter general per el curs acadèmic 2015/2016 per estudiants que cursin estudis postobligatoris, trobareu la relació de beneficiaris per ordre de centre i per ordre alfabètic i el model del recurs de reposició.
El termini per presentar el recurs de reposició finalitza dia 09/06/2016 i s’ha de presentar a la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat.
Enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2427054