News

Proves lliures d’FP

Termini d’inscripció
Del 6 al 18 de març de 2024

Requisits per a la inscripció
Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

  • Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, és necessari:

  • Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

En aquest enllaç trobareu tota la informació: https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/