News

PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES: DEVOLUCIÓ LLIBRES 21-22

Els Llibres s’han de retornar els dies 22, 23 i 24 de juny de 18h a 21h al centre.
L’alumnat ha de revisar els llibres que no tenguin res escrit o subratllat a llapis, en cas afirmatiu, ho han d’esborrar abans de tornar-los.
No s’han de llevar els forros.
Si algú no pot dur-los, pot enviar a una altra persona amb una autorització signada.
S’han d’entregar els dies previstos, no s’acceptaràn llibres fora d’aquest termini per motius d’organització.

1r i 2n ESO: 22 de juny
3r i 4t ESO: 23 de juny
24 DE JUNY: per qui no hagi pogut venir cap dels dos dies anteriors.

És neccesasri portar un número de compte per a poder fer la devolució de la quota. Tant els que vinguin amb autorització com si ve la pròpia família.
L’alumnat que repeteixi curs no ha de tornar els llibres. Els ha de guardar pel curs vinent. Només s’haurà de pagar l’import d’adhesió a l’APIMA: 25€ en el moment de fer la matrícula telemàtica.