News

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES CURS 19-20

Les famílies que enguany heu participat en aquest programa, heu de retornar els llibres al centre seguint les següents instruccions:

– Alumnat de 1r ESO: dilluns 29 de juny de 18 a 21h.
– Alumnat de 2n ESO: dimarts 30 de juny de 18 a 21h.
– Alumnat de 3r i 4t ESO: dimecres 1 de juliol de 18 a 21h.

L’entrega sera només els dies indicats, i ha de venir un dels pares de l’alumne perquè els entregarem el xec de devolució de l’ajuda.

1. Les famílies que tenguin més d’un fill i a diferents nivells, han de triar un dels dies que els toca i portar els llibres de tots els fills.

2. No s’han de llevar els forros del llibres ni les etiquetes.

3. Si algún llibre està subratllat a llapis, l’heu de dur esborrat de casa.

4. Només pot venir un dels pares de cada alumne per evitar aglomeracions. S’ha de venir amb mascareta.

5. IMPORTANT: ara només poden tornar els llibres els alumnes que passin de curs i no tinguin cap assignatura suspesa (Excepte els que tenen suspesa una matèria que no tingui llibre o tingui dossier, en aquest cas sí s’han de tornar, ja que els dossiers són de l’alumne, no del programa)

En setembre informarem de les dates de devolució pels alumnes amb assignatures pendents, que no els han pogut entregar ara.