News

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

ESO

 • PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUDS ADMISSIÓ ESO: del 03/05 al 14/05
 • Publicació llistes provisionals: 01/06/21
 • Reclamacions: del 02/06 al 04/06
 • Publicació llistes definitives: 17/06/2021
 • Matrícules: del 24/06 al 02/07

BATXILLERAT

 • PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUDS ADMISSIÓ: del 14/06 al 18/06
 • Publicació llistes provisionals: 02/07/21
 • Reclamacions: del 05/07 al 07/07
 • Publicació llistes definitives: 12/07/21
 • Matrícules: del 13/07 al  15/07

BATXILLERAT QUE HAN OBTINGUT ELS REQUISITS AL SETEMBRE

 • PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUDS ADMISSIÓ: del 14/06 al 18/06
 • Publicació llistes provisionals: 02/07/21
 • Reclamacions: del 05/07 al 07/07
 • Publicació llistes definitives: 08/09/21
 • Matrícules: del 09/09 al 10/09

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS ADMISSIÓ FORA DE TERMINI

 • ESO: del 17/05 al 07/09
 • BATXILLERAT: del 21/06 al 07/09
 • MATRÍCULES: del 05/07 al 10/09

Normativa

escolaritzacio.caib.es