News

Procés d’escolarització – Curs 2019-2020

Presentació sol·licituds admissió ESO

DEL 13/05 FINS EL 17/05

 • Publicació llistes provisionals: 31/05/19
 • Reclamacions: del 03/06 al 05/06
 • Publicació llistes definitives: 17/06/2019

MATRÍCULES ESO: DEL 27/06 FINS EL 02/07

Presentació sol·licituds admissió BATXILLERAT

DEL 17/06 FINS EL 26/06

 • Publicació llistes provisionals: 05/07/19
 • Reclamacions: del 08/07 al 10/07
 • Publicació llistes definitives: 12/07/19

MATRÍCULES BATXILLERAT: DEL 17/07 FINS AL 18/07

Presentació sol·licituds admissió BATXILLERAT que han obtingut els requisits al setembre

DEL 17/06 FINS EL 21/06

 • Publicació llistes provisionals: 05/07/19
 • Reclamacions: del 08/07 al 10/07
 • Publicació llistes definitives: 09/09/19

MATRÍCULES BATXILLERAT SETEMBRE: DEL 09/09 FINS EL 10/09

Presentació sol·licituds admissió fora de termini

ESO: del 20/05 al 05/09
BATXILLERAT: del 24/06 al 05/09
MATRÍCULES: de l’1/07 fins al 09/09

Documents

 • Sol·licitud (FPB)
 • Sol·licitud (Batxillerat)
 • Certificat pares treballant al centre adscrit: Amb aquest document podreu justificar el criteri de pare, mare o tutor legal treballant al centre adscrit. Recordeu que ha d’estar degudament emplenat i segellat pel centre.
 • Declaració responsable escolarització:Si la pàtria potestat recau en dos tutors, la sol·licitud ha d’anar signada per ambdós. En el cas que sigui impossible aconseguir la signatura del segon tutor, caldrà presentar documentació justificativa dels motius de l’esmentada impossibilitat. Excepcionalment es pot presentar aquesta declaració responsable signada pel primer tutor al·legant els motius rellevants de l’absència de la signatura de l’altre.
 • Autorització a una tercera persona per realitzar els tràmits d’escolarització:Quan sigui del tot impossible que la documentació sigui lliurada per algun dels tutors legals de l’interessat, es podrà autoritzar a una tercera persona per a què faci la gestió. Recordeu que aquesta haurà d’estar autoritzada pels dos tutors legals (en cas que només n’hi hagi un s’haurà de presentar documentació justificativa), haurà de ser major d’edat i s’haurà d’identificar aportant l’original de DNI, NIE o PASSAPORT
Important: Tant la sol·licitud manual com el tràmit telemàtic s’han de presentar en el centre on es sol·licita plaça en primer lloc juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud, dins el termini establert

Més informació: escolaritzacio.caib.es