News

Procés d’Escolarització Curs 2018 – 2019

Calendari del procés d’adscripció de primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 9 al 13 d’abril Sol·licitud reserva plaça
2 de maig Llistes provisionals d’admesos
Del 2 al 04 de maig Reclamacions
7 de maig Resolució de reclamacions
9 de maig Llistes definitives
Del 22 al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 26 de juny al 29 de juny Matriculació ESO

Calendari del procés d’adscripció de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 4 al 8 de juny Sol·licitud reserva plaça
19 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 19 al 21 de juny Reclamacions
22 de juny Resolució de reclamacions
25 de juny Llistes definitives
Del 16 al 17 de juliol Matriculació de Batxillerat

Calendari del procés d’admissió d’infantil, primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 3 al 16 de maig Presentació de sol·licituds
6 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 6 al 8 de juny Reclamacions
11 de juny Resolució de reclamacions
21 de juny Llistes definitives
Del 22 al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 26 al 29 de juny Matriculació d’ESO

Calendari del procés d’admissió de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 20 al 26 de juny Presentació de sol·licituds
9 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 9 al 11 de juliol Reclamacions
12 de juliol Resolució de reclamacions
16 de juliol Llistes definitives
Del 18 al 19 de juliol Matriculació

Triptic

Més informació

Calendari del procés d’admissió als cicles de formació profesional

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 1 al 29 de juny Presentació de sol·licituds
9 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 9 al 11 de juliol Reclamacions
12 de juliol Resolució de reclamacions
18 de juliol Llistes definitives
Del 18 al 20 de juliol Matriculació

Més informació