News

Procés d’Escolarització Curs 2016 – 2017

Calendari del procés d’adscripció de primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 18 al 22 d’abril Sol·licitud reserva plaça
10 de maig Llistes provisionals d’admesos
Del 10 al 12 de maig Reclamacions
13 de maig Resolució de reclamacions
18 de maig Llistes definitives
Del 22 al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 28 de juny al 1 de juliol Matriculació ESO

Calendari del procés d’adscripció de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 6 al 10 de juny Sol·licitud reserva plaça
17 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 17 al 21 de juny Reclamacions
22 de juny Resolució de reclamacions
23 de juny Llistes definitives
Del 10 al 14 de juny Matriculació de Batxillerat

Calendari del procés d’admissió d’infantil, primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 9 al 20 de maig Presentació de sol·licituds
6 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 6 al 8 de juny Reclamacions
9 de juny Resolució de reclamacions
17 de juny Llistes definitives
Del 22 al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 27 al 01 de juliol Matriculació d’ESO

Calendari del procés d’admissió de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 22 al 24 de juny Presentació de sol·licituds
02 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 02 al 06 de juliol Reclamacions
07 de juliol Resolució de reclamacions
09 de juliol Llistes definitives
Del 10 al 14 de juliol Matriculació

Calendari del procés d’admissió als cicles de formació profesional

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 06 al 30 de juny Presentació de sol·licituds
11 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 11 al 13 de juliol Reclamacions
14 de juliol Resolució de reclamacions
20 de juliol Llistes definitives
Del 20 al 25 de juliol Matriculació