News

Procés d’Escolarització Curs 2017 – 2018

Calendari del procés d’adscripció de primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 20 de març al 24 de març Sol·licitud reserva plaça
28 d’abril Llistes provisionals d’admesos
Del 28 d’abril al 3 de maig Reclamacions
4 de maig Resolució de reclamacions
9 de maig Llistes definitives
Del 22 de juny al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 27 de juny al 30 de juny Matriculació ESO

Calendari del procés d’adscripció de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
5 de juny al 9 de juny Sol·licitud reserva plaça
16 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 16 al 20 de juny Reclamacions
21 de juny Resolució de reclamacions
23 de juny Llistes definitives
Del 14 de juliol al 17 de juliol Matriculació de Batxillerat

Calendari del procés d’admissió d’infantil, primària i ESO

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 2 de de maig al 12 de maig Presentació de sol·licituds
9 de juny Llistes provisionals d’admesos
Del 9 al 13 de juny Reclamacions
14 de juny Resolució de reclamacions
16 de juny Llistes definitives
Del 22 al 27 de juny Matriculació d’educació infantil i primària
Del 27 al 30 de juny Matriculació d’ESO

Calendari del procés d’admissió de batxillerat

Dates/Termini Tràmit/Actuació
Del 26 al 30 de juny Presentació de sol·licituds
10 de juliol Llistes provisionals d’admesos
Del 10 al 12 de juliol Reclamacions
13 de juliol Resolució de reclamacions
17 de juliol Llistes definitives
Del 18 al 19 de juliol Matriculació