News

Procés d’admissió per al curs 23-24: Llistat de places vacants

Aquesta és la previsió de places vacants per al proper curs 2023-2024.
Aquest llistat és només orientatiu, i l’adjudicació d’aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d’alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).
Les vacants de 4t EI dels municipis d’escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d’admissió.