News

Oferta Formativa d’FP 20/21

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2020-2021)
Règim presencial

** l’oferta pot canviar**

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial).
En ambdós casos s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud al centre
demanat en primera opció (a partir de dia 1 setembre).
Del 17 d’agost
al 7 de
setembre
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 10 de
setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera
(primeres opcions).
15 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions. 15, 16 i 17 de setembre
Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions. 18 de
setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera
(totes les opcions).
23 de
setembre
Matrícula als cicles formatius. 23, 24 i 25 de setembre
Inici de curs 29 de setembre
Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les
places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista
d’espera de primeres opcions).
29 i 30 de
setembre
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web). 1 d’octubre
Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones
que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.
De l’1 al 30
d’octubre
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació
professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.
30 d’octubre

OFERTA FPB A EIVISSA I FORMENTERA DEL CURS

IES Isidor Macabich
 • HOT11. Cuina i Restauració (matí o tarda)
 • TMV 11 . Manteniment de vehicles (tarda)
IES Sa Blancadona
 • COM11. Serveis Comercials (mati)
IES Sa Colomina
 • IFC 11. Informàtica i Comunicació (matí)
IES Santa Maria
 • IFC 11. Informàtica i Comunicació (matí)
IES Sant Agustí
 • IFC 11. Informàtica i Comunicació (matí)
IES Algarb
 • AGA 11. Agrojardineria i composicions florals (matí)
IES Sa Serra
 • HOT 11. Cuina i Restauració (matí)
IES Quartó de Portmany
 • IMP 11 . Perruqueria i Estètica (matí)
 • ADG11 . Serveis Administratius (matí)
IES Balàfia
 • HOT 11. Cuina i Restauració (matí)
IES Xarc
 • ADG 11. Serveis Administratius (tarda)
 • ELE11 . Electricitat i Electrònica (tarda)
IES Marc Ferrer
 • HOT 11. Cuina i Restauració (matí)

OFERTA CICLES FORMATIUS A EIVISSA I FORMENTERA PEL CURS 2019/2020

CFGM Centre CFGS
 • Instal·lacions de producció de calor IMA 21
 • Instal·lacions de telecomunicacions ELE22
 • Cuina i Gastronomia HOT 21
 • Serveis en Restauració HOT22
 • Electromecànica de vehicles automòbils TMV 22
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques ELE21
IES Isidor Macabich
971314672
 • Guia, informació i assistències turístiques HOT33
 • Automatització i robòtica industrial ELE 34
 • Agències de viatges i gestió d’esdeveniments HOT32
 • Gestió Administrativa ADG21
 • Activitats comercials COM21
IES Sa Blancadona
971310862
 • Administració I finances ADG31
 • Màrqueting i publicitat COM 31
 • Sistemes microinformàtics i xarxes IFC21
IES Sa Colomina
971316209
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa IFC31
 • Sistemes microinformàtics i xarxes IFC21
IES Santa Maria
971191551
 • Gestió administrativa ADG21
IES Quartó de Portmany
971343101
 • Administració I finances ADG31
 • Educació infantil SSC31
 • Conducció d’activitats fisicoesportives en
  el medi natural ADF21
 • Perruqueria I cosmètica capilar.
  IMP22
 • Farmàcia i parafarmàcia SAN 22
 • Cures auxiliars d’infermeria SAN 23
 • Atenció a persones en situació de
  dependència SSC 21
IES Algarb
971306866
 • Dietètica SAN 32
 • Integració social SSC32
 • Ensenyament i animació socioesportiva AFD31
 • Cuina i Gastronomia HOT21
 • Forneria, rebosteria i confiteria INA 21
IES Sa Serra
971348423
 • Producció agroecològica AGA21
 • Jardineria i Floristeria AGA 23
 • Pesca I navegació litoral MAP 24
CIFP Can
Marines
971336073
 • Gestió administrativa ADG21
IES Xarc
971339500
 • Serveis en restauració HOT 22
IES Balàfia
971333489
 • Serveis en restauració HOT22
 • Cuina i gastronomia HOT 21
 • Gestió Administrativa ADG21
IES Marc
Ferrer
971322071
 • Forja artística
 • Assistència al producte gràfic imprès
Escola d’ Arts
971301228
 • Modelisme d’indumentària
 • Moblament
 • Ebenisteria artístic