News

MANIFEST DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU 2020

Avui, 30 de gener es celebra en tot el món el dia escolar de la no violència i la pau. Nosaltres a l’IES Sant Agustí, volem la pau, i treballem el diàleg, la resolució i mediació dels conflictes, la gestió emocional com a valors i eines que fomenten la transformació d’una cultura històrica de la violència com la nostra, en una societat transformadora i cultura de pau.

La violència és sempre il•legítima i immoral, les guerres actuals només beneficien a les persones i els estats que fabriquen i venen armament. La població civil, la ciutadania, els infants i el medi ambient som víctimes de la crueltat i la contaminació que provoquen els conflictes bèl•lics. Els darrers informes de l’ONU són del 2018 i parlen de dades sense precedents, 70,8 milions de persones a tot el món que s’han vist obligades a abandonar les seves llars a causa de les guerres. Entre elles, hi ha gairebé 30 milions de refugiats, dels quals més de la meitat són menors de 18 anys. A més, hi ha 10 milions de persones apàtrides a les quals se’ls ha negat una nacionalitat i l’accés a drets fonamentals, com l’educació, la sanitat, l’ocupació i la llibertat de circulació. Aquestes xifres augmenten cada dia.

El impacte sobre la naturalesa és alarmant, els pous d’aigua i els rius són contaminats, els cultius cremats, els boscos talats, els sòls enverinats i els animals sacrificats. Molt de temps després que es restaura la pau, els impactes negatius del conflicte bèl•lic cap al medi ambient continuen perquè els residus químics contaminants són molt difícils d’eliminar.

El canvi climàtic, els camps de refugiats, els infants soldats, la violència sexual com a arma de guerra, ens han de fer reflexionar que el camí a seguir és l’educació en i per a la pau. Hem de difondre i promoure aquesta cultura de pau que va néixer amb la Declaració dels drets humans i ens parla de llibertat, igualtat i fraternitat, que ens parla d’accions no violentes com defensava Gandhi i que es fonamenta en la dignitat humana, en el respecte a la diversitat, la pluralitat i el diàleg i que necessita d’una acció política ciutadana que es realitzi en espais públics de comunicació com és l’escola.

Avui, dia escolar de la no violència i la pau en l’IES Sant Agustí parlem de justícia, igualtat, llibertat, diversitat, pluralitat, respecte i pau.