News

INSTRUCCIONS DEVOLUCIÓ LLIBRES PROGRAMA REUTILITZACIÓ 22-23

INFORMACIÓ IMPORTANT
Un cop transcorregut el termini de devolució dels llibres del programa de reutilització, les famílies que no hagin tornat els llibres abans del divendres 6 de juliol, perdran el dret a adherirse al programa el curs vinent.
INSTRUCCIONS DEVOLUCIÓ LLIBRES PROGRAMA REUTILITZACIÓ 22-23

 • Com ja sabeu, els dies previstos per portar els llibres al centre són: dimecres 21 i dijous 22 de juny, de 17 h a 21 h.
 • Tot l’alumnat que participa en el programa ha de tornar els llibres (inclosos els que han de repetir)
 • Poden fer la devolució tant els pares com l’alumne/a, o a una altra persona autoritzada, en cas que no pugui venir ningú d’ells.
 • S’ha de dur un número de compte del pare o la mare per a poder
  tornar l’ajuda.
 • NO es tornarà l’ajuda si no es tornen els llibres en bon estat (anotacions de llapis esborrades) i el lot complet. És un dels requisits imprescindibles del programa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Una vez finalizado el plazo de devolución de los libros del programa de reutilización, las familias que no hayan devuelto los libros antes del viernes 6 de julio, perderán el derecho a adherirse al programa el curso que viene.
INSTRUCCIONES DEVOLUCIÓN LIBROS PROGRAMA REUTILIZACIÓN 22-23

 • Como ya sabéis, los días previstos para traer los libros al centro son: miércoles 21 y jueves 22 de junio, de 17 h. a 21 h.
 • Todo el alumnado que participa en el programa tiene que devolver los libros (incluidos los que tengan que repetir)
 • Pueden devolverlos tanto los padres como el alumno/a, u otra persona autorizada, en caso que no puedan venir ninguno de ellos.
 • Se tiene que traer un número de cuenta del padre o la madre para poder efectuar la devolución de la ayuda.
 • NO se devolverá la ayuda si no se devuelven los libros en buen estado (anotaciones de lápiz borradas) y el lote completo. Es un requisito imprescindible del programa.