News

Informació itineraris 4t d’ESO

Benvolgudes famílies,

En relació a la implantació de la LOMQE el curs vinent a quart d’ESO, us volem informar que en fer la matrícula hauran de triar entre ensenyaments aplicats i ensenyaments acadèmics. D’acord amb el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria, “els pares o tutors legals o, si escau, els alumnes poden triar cursar el quart curs de l’educació secundària obligatòria per una de les dues opcions següents:
a) Opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al batxillerat.
b) Opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional”.

Per tant, convé que reflexionin a l’hora d’escollir una o altra opció.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el centre.

Atentament,

El director
Vicent Cardona