News

Informació i calendari d’FP

Oferta FPB

Oferta CFGM i CFGS

Programa amb tots els cicles de l’illa

Resum procès admissió

Calendari del procés d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2021-2022) Règim presencial

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial). De l’1 de juny al 30 de juny
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 1 de juliol
Publicació de la llista provisional de persones admeses (per cada una de les vies d’accés, sense adjudicacions). 9 de juliol
Reclamacions, rectificacions i revisions. 9, 12 i 13 de juliol
Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicacions i en espera (per cada una de les vies d’accés, amb adjudicacions)  20 de juliol
Matrícula als cicles formatius. 20, 21 i 22 de juliol
Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).   23 i 26 de juliol
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web). 30 de juliol
Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic). De l’1 al 7 de setembre
Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació. 7 de setembre
La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat. 8 de setembre
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses (sense adjudicació) del grup 1 (sense plaça juny), grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació) i grup 3 (fora de termini i els que volen fer millora d’opció). 14 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions. 14, 15 i 16 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb assignació de les places vacants 22 de setembre
Matrícula de les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu o mòduls sol·licitats. 22 i 23 de setembre
Inici de les activitats lectives 24 de setembre
Inici de les cites de les persones sense plaça, adjudicacions i matrícula als centres.(Prèvia petició de cita a escolarització d’FP.) 28 de setembre
Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre. De l’1 al 29 d’octubre
Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària. 29 d’octubre

Finalització de les activitats lectives: 23 de juny de 2022