News

I CERTAMEN DE POESIA

BASES:

1.- Temàtica:

Lliure.

2.- Participants:

 • Podran participar tots aquells membres de la comunitat educativa de l’IES Sant Agustí, tant alumnat, professorat, personal d’administració, cafeteria, consergeria i neteja.
 • Hi haurà dos seccions: llengua catalana/castellana i llengua estrangera (francès/anglès/alemany)
 • Es podrà enviar un poema per secció.
 • La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
 • L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant.

3.- Format:

 • Els poemes estaran escrits en qualsevol de les llengües impartides al centre: català, castellà, anglès, francès i alemany.
 • Hauran d’estar a ordinador amb lletra Arial 12.

4.- Forma de presentació:

 • S’enviaran dos arxius per correu electrònic: un dels quals contindrà, única i exclusivament, el poema anònim i l’altre, les següents dades personals: nom i cognoms, curs o categoria, correu electrònic i telèfon.
 • L’adreça de correu electrònic és: certamenpoesia@iessantagusti.es

5.- Termini de presentació:

Els treballs hauran d’enviar-se abans de les 23:59h del 31 DE MARÇ DE 2020.

6.- Serà exclòs qualsevol treball que hagi estat premiat en un altre concurs o certamen, així com aquells que no siguin propis de l’autor participant.

7.- El jurat estarà format per un membre dels departaments de Llengua castellana-clàssiques, Llengua catalana, Llengües estrangeres i dos alumnes de batxillerat.

 • Els premiats/des s’anunciaran el Dia del Centre: dimecres 8 d’abril de 2020.
 • Tots els poemes s’exposaran en un passadís el Dia del Centre, seran enquadernats en un llibret per a la biblioteca i els poemes guanyadors seran recitats i emesos per la ràdio.

8.- Categories:

Hi haurà tres categories per secció:

 • 1r, 2n, 3r ESO i FPB I.
 • 4t ESO, 1r i 2n batx. i FPB II.
 • Professorat, personal d’administració, cafeteria, consergeria i neteja.

9.- Premis:

Els guanyadors de les tres categories rebran un val per esmorzar a la cafeteria del centre durant una setmana.

10.- Qualsevol categoria pot quedar deserta.