News

Exàmens recuperació pendents curs 16-17

Exàmens finals

Dilluns, 24 d’abril de 2017

  • Llengua catalana 16.30h a 18h – AULA 1r ESO A

Dimecres, 26 d’abril de 2017

  • Educació física 16.30h a 18h – AULA 1r ESO A

Dimarts, 2 de maig de 2017

  • Ciències naturals 16.30h a 18h – AULA 1r ESO A

Dijous, 4 de maig de 2017

  • Tecnologia 16.30h a 18h – AULA 1r ESO A / INFO 1

Atenció! Els exàmens que no estan reflectits en aquest full es faran al matí durant les dates establertes pels departaments.