News

Exàmens finals recuperació assignatures suspeses de cursos anteriors al matí

 • Els exàmens de Llengua castellana es fan durant l’assignatura i no afecten a espais ni hores.
 • Els exàmens de Llengua catalana es fan durant l’assignatura i no afecten a espais ni hores.
 • Els exàmens de Matemàtiques es fan durant l’assignatura i no afecten a espais ni hores.
 • Els exàmens d’anglès es fan durant l’assignatura i no afecten a espais ni hores.
 • Els exàmens de Biologia en els grups de PMAR es faran durant les seues classes i en les seues aules
  • 3r PMAR : dilluns dia 6 de maig a les 9:50 (amb na Mirta)
  • 2n PMAR : dilluns dia 13 de maig a les 12:00 (amb na Mirta)
 • L’examen de 1r de batxillerat de Física i Química es farà durant les seves hores de classe i en les seves aules previ acord amb l’alumne.
 • Els exàmens d’assignatures de PMAR amb alumnes de PMAR es faran durant les seves hores de classe a PMAR.
 • Els examens de Geografia i Història es realitzaran durant les classes d’aquesta matèria, sense afectar altres espais ni hores.