News

ELECCIONS PARCIALS AL CONSELL ESCOLAR – DIES DE LES VOTACIONS

  • Professorat: dia 27 de novembre
  • Alumnat: dia 27 de novembre (en horari lectiu)
  • Famílies: dia 30 de novembre (de 13:30h a 17:30h)
Les candidatures definitives es troben a la porta d’entrada del centre i al vestíbul. Podeu demanar sobres i paperetes per votar per correu a consergeria.