News

Criteris promoció i titulació

A la secció de documents, s’ha afegit un document amb els Criteris de promoció i titulació i la proposta pedagògica.