News

Convocatòria d’ajudes per compra de llibres de text a ESO

El termini de presentació d’instàncies és des d’avui, 28/09 fins al 28/10. Aquestes ajudes van en funció de la renda dels pares o tutors legals.
No podrà beneficiar-se d’aquestes ajudes l’alumnat de secundària, adherit al programa de reutilització de llibres del seu centre.