News

Calendari exàmens extraordinaris

EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FORMACIÓ  PROFESSIONAL BÀSICA I

Dilluns 19 de juliol de 2021

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.00
 • FPB: Muntatge i manteniment de sistemes de
  comunicacions informàtiques
 • Aula de FPB 1
9.00-10.00
 • FPB: Àmbit de llengües estrangeres (I)

 • Aula de FPB 1

10.00-11.30
 • FPB: Ciències aplicades (I)

 • Aula de FPB 1

11.30-13.00
 • FPB: Comunicació i societat (I)

 • Aula de FPB 1

13.00-14.00
 • FPB: Equipaments elèctrics i electrònics

 • Aula de FPB 1

 •  Avaluació: Dimecres 21 de juliol a les 10 hores de manera telemàtica.
 • Lliurament de notes : Dijous 22 de juliol a les 9:00 hores seran publicades al Gestib.

Descarregar calendari

EXÀMENS OFICIALS ESO i 1r BATXILLERAT

Dimecres 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
16.00-17.30
 • Francès
 • Alemany
 • Filosofia / Valors  ètics
 • Ed. Plàstica Visual i Audiovisual / Dibuix artístic I / Dibuix tècnic I / Comunicació  Audiovisual I
 • 1r ESO D
 • 1r ESO E
 • 1r batxillerat A
 • Aula Plàstica I
17.30-19.00
 • Llengua catalana i literatura / Literatura Universal

 • 3r ESO A / B

Dijous 2 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.30
 • Anglès /  Àmbit llengües estrangeres
 • Tecnologia / TIC
 • Música
 • Economia / Iniciació  a l’activitat emprenedora i
  empresarial
 • Educació  Física
 • 1r ESO A / B / C
 • 1r ESO D
 • Aula de Música
 • 1r ESO E
 • Gimn s
09.30-11.00
 • HMC /Geografia i història
 • Llatí  / Cultura Clàssica /Grec
 • 1r batxillerat A
 • 1r batxillerat B
11.00-12.30
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Religió
 • Física i Química
 • 3r ESO A
 • 3r ESO B
 • 3r ESO C / D
12.30-14.00
 • Matemàtiques
 • 1 ESO A / B / C / D / E
14.00-15:30
 • Llengua Castellana.
 • Biologia/Anatomia Aplicada/ Biologia i geologia
 • Cultura Científica
 • 3 ESO A / B / C
 • 1 batxillerat A / B
 • 3 ESO D

 

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-11.00
 •  Àmbit lingüístic i social (PMAR) (PRAQ)
 • 3r PMAR

11.00-14.00
 •  Àmbit Científic-matemàtic (PMAR)

 • 3r PMAR

Descarregar calendari

 • Si coincideixen dos ex mens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.
 • Tots els alumnes amb assignatures suspeses han d’examinar-se en les dates fixades
  en aquest calendari.
 • Lliurament de notes : dilluns, 6 de setembre a les 9:00 hores.
 • Dies de matrícula : dilluns, 6 de setembre fins dimecres, 8 de setembre.

ASSIGNATURES SUSPESES DE CURSOS ANTERIORS ESO

Dimecres 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.30
 • Música
 • Educació  Plàstica i visual I
 • Educació  Física
 • Música I
 • Aula Plàstica I
 • Gimnàs
9.30-11.00
 • Geografia i història
 • Català
 • 1r ESO A
 • 1r ESO B
11.00-12.30
 • Matemàtiques
 • Valors  étics
 • Àmbit sociolingüístic (PMAR i PRAQ)
 • 1r ESO C
 • 1r ESO D
 • 1r ESO E
12.30-14.00
 • Anglès
 • Àmbit cientificomatemàtic (PMAR)
 • 1r batxillerat A
 • 1r batxillerat B
14.00-15.30
 • Castellà
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • 1r ESO A
 • 1r ESO B
 • 1r ESO C

Descarregar calendari

 • Tots els alumnes amb assignatures suspeses de cursos anteriors han d’examinar-se en les dates fixades en aquest calendari i s’han de matricular en setembre, si no ho han fet abans.
 • Lliurament de notes : dilluns 6 de setembre a les 9:00 hores.
 • Dies de matrícula : dilluns 6 fins a dimecres 8 de setembre.
 • Si coincideixen dos exàmens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.