News

Calendari d’exàmens setembre 2020

EXÀMENS OFICIALS FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Dimarts 21 de juliol

HORES ASSIGNATURES AULES
8:00 – 9:00
 • FPB: Àmbit de llengües estrangeres (I)
 • Aula de FPB 1
9:00 – 10:00
 • FPB: Ciències aplicades (I)
 • Aula de FPB 1
10:00 – 11:30
 • FPB: Comunicació i societat (I)
 • Aula de FPB 1
11:30 -13:00
 • FPB: Equipaments elèctrics i electrònics (I)
 • Aula de FPB 1
13:00 – 14:00
 • FPB: Muntatge i manteniment de sistemes de comunicacions informàtiques (I)
 • Aula de FPB 1
 • Lliurament de notes: Divendres dia 24 de juliol a les 9:00 hores seran publicades al
  Gestib.

ASSIGNATURES SUSPESES DE CURSOS ANTERIORS ESO

Dimarts 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.30
 • Geografia i història
 • Català
 • Educació Física
 • 1r ESO A
 • 1r ESO B
 • Gimnàs
9.30– 11:00
 • Valors Ètics
 • Matemàtiques
 • Àmbit social i lingüístic
 • 1r ESO E
 • 2n ESO A /B
 • 1r ESO D
11:00-12.30
 • Anglès
 • Àmbit pràctic
 • 1r ESO A /B
 • Aula suport 4
12:30- 14:00
 • Castellà
 • Biologia i geologia
 • Física i Química
 • Àmbit científic-matemàtic (PMAR)
 • 1r Batx A
 • 1r ESO C
 • 1r ESO D
 • 1r ESO E
14.00-15.30
 • Música
 • Educació Plàstica i visual I
 • Música I
 • Aula Plàstica I
 • Tots els alumnes amb assignatures suspeses de cursos anteriors han d’examinar-se en les dates fixades en aquest calendari i s’han de matricular en setembre, si no ho han fet abans.
 • Lliurament de notes: divendres 4 de setembre a les 9:00 hores.
 • Dies de matrícula: divendres 4 fins dimarts 8 de setembre.
 • Si coincideixen dos exàmens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.

EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n BATXILLERAT

Dimarts 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
9.30-11.00
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Llatí II
 • Història de la filosofia
 • 4t ESO B
 • 4t ESO B
 • Suport 1
 • Suport 2
11.00– 12:30
 • Física
 • Suport 1
12:30-14.00
 • Història d’Espanya
 • 2n Batx. B
17:00- 18:30
 • Llengua estrangera – Anglès
 • 2n Batx. A
18.30-20.00
 • Història de l’art
 • 2n Batx. B
 • Si coincideixen dos exàmens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.
 • Lliurament de notes : 2n Batxillerat: dimecres 2 de setembre a les 10:30 hores.
 • Les proves PBAU, per a aquell alumnat que ho aprovi tot, seran els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020.

ASSIGNATURES PENDENTS 1r BATXILLERAT

Dimarts 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.30
 • Anglès
 • Matemàtiques aplicades a les CCSS.
 • 2n Batx. B
 • 2n Batx. A
 • Lliurament de notes: 2n Batxillerat: dimecres 2 de setembre a les 10:30h
 • Si coincideixen dos exàmens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.
 • Les proves PBAU, per aquell alumnat que ho aprovi tot, seran els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2020.

EXÀMENS OFICIALS ESO I 1r BATXILLERAT

Dimarts 1 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
16.00-17.30
 • Llengua catalana i literatura
 • 1r ESO A/B
17.00-18.30
 • Anglès / Àmbit llengües estrangeres
 • Tecnologia / TIC / Tecnologia Industrial I
 • Música
 • Economia
 • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarials
 • 2 n ESO A/B/C
 • 1r Batx. A
 • Música 1
 • 1r ESO D
 • 1r ESO D

Dimecres 2 de setembre

HORES ASSIGNATURES AULES
8.00-9.30
 • HMC /Geografia i història
 • Educació Física
 • 2n ESO A / B
 • Gimnàs
9.30-11.00
 • Física i Química
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Religió
 • 1r ESO A/B
 • 1r ESO C
 • 1r ESO D
11.00-12.30
 • Matemàtiques
 • 3r ESO A/B /C / D
12.30-14.00
 • Llengua Castellana.
 • Biologia/Anatomia Aplicada/ Biologia i geologia
 • Literatura Universal
 • 2n ESO A /B / C
 • 1r Batx. A / B
 • 2n ESO D
14.00-15.30
 • Francès
 • Alemany
 • Llatí / Cultura Clàssica /Grec
 • Filosofia / Valors ètics
 • Ed. Plàstica Visual i Audiovisual / Dibuix artístic I / Dibuix tècnic I
 • 1r ESO A
 • 1r ESO B
 • 1r ESO C
 • 1r ESO D
 • Plàstica 2
08:00 – 11:00
 • Àmbit lingüístic i social (PMAR) (PRAQ)
 • 1r ESO E
11:00 – 14.00
 • Àmbit Científic-matemàtic (PMAR)
 • Aula suport 4
 • Si coincideixen dos exàmens a la mateixa hora, parlau amb el professorat.
 • Tots els alumnes amb assignatures suspeses han d’examinar-se en les dates fixades en aquest calendari.
 • Lliurament de notes: divendres, dia 4 de setembre a les 9:00 hores.
 • Dies de matrícula: Divendres 4 fins dimarts 8 de setembre.