En aquest curs de moodle podrem preguntar dubtes i ajudar-nos si és possible.

Informacions sobre les TIC al nostre IES