Fons Social Europeu

Logo FSE

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA PER AL CURS 2017-2018

QUÈ ÉS L’FSE?

 El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual la Unió Europea dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la UE.

Per això, l’FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament de l’FSE, que ascendeix a deu mil milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina.

Cada any, l’FSE ajuda milions de persones a adquirir nous coneixements i a trobar feines millors, en definitiva, a millorar les seves vides: coneixeu l’FSE; el que fa, el tipus d’ajuda que ofereix i a qui beneficia (podeu mirar aquest vídeo de la Comissió Europea a <http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071595>).

 QUINS OBJECTIUS ES PERSEGUEIXEN?

  •  A l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 es troben entre els seus objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.”
  • A la prioritat d’inversió 10.4 es troben la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació amb la facilitació de la transició de l’educació al treball i el reforçament dels sistemes d’ensenyament i formació professional, així com també la seva qualitat, també mitjançant els mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

EN QUÈ CONSISTEIX EL FINANÇAMENT?

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s’imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

El lema d’aquest Programa és “Europa inverteix en el teu futur”.

QUINS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ESTAN COFINANÇATS A L’IES SANT AGUSTÍ?

En aquest centre educatiu, durant l’actual curs 2017-2018, estan cofinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu de les Illes Balears FSE 2014-2020) els ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà següents:

  1. FPB I de Informàtica i comunicacions
  2. FPB II de Informàtica i comunicacions

En concret, es cofinancen les hores lectives del professorat que imparteix classe en aquests cicles, exceptuant-ne, si n’és el cas, les hores dedicades al mòdul de Formació en centres de treball. Aquests períodes lectius s’han d’impartir d’acord amb la normativa estatal i autonòmica aplicable.