Tecnologia

Des del departament de Tecnologia ens encarreguem de les matèries de Tecnologia a l’ESO, de les Tecnologies Industrials a Batxillerat, d’Àmbit Pràctic de 3r del PMAR així com de les matèries d’Informàtica i TIC tant d’ESO com de Batxillerat i del taller d’Iniciació a la Programació i la Robòtica de 1r d’ESO.

La metodologia utilitzada a les matèries de Tecnologia és el treball per projectes, que es caracteritza per la vertebració de tot procés d’ensenyament-aprenentatge al voltant de la resolució d’un problema o l’assoliment d’un repte, normalment mitjançant el treball en grup.
Aquesta metodologia ens agrada molt perquè pensem que és motivadora i que ens ajuda a desenvolupar competències com la social, la iniciativa personal, aprendre a aprendre…i, per suposat, la creativitat. I és per això que, cada vegada més, traslladem aquesta metodologia a la resta de matèries del departament.

 Criteris avaluació i recuperació (Curs 2018/19)

Pendents d’altres cursos

Contact Information
Toni Torres
Cap de departament
  • Membres: Noemí Motos, Natalia Palerm, Irene Pérez i Mònica Torres.
Stay in Touch