Llengües estrangeres

Al departament de llengües estrangeres treballam per obrir-te les portes al món, posant al teu abast tres de les llengües més internacionalment conegudes: l’anglès, el francès i l’alemany.
L’anglès és ja imprescindible, i per això és obligatori des de 1r ESO fins a 2n Batxillerat. El francès i l’alemany són optatius a partir de 2n d’ESO i esperam poder continuar així en els propers anys.
A un lloc turístic i obert a tothom, com Eivissa, aprendre llengües és fàcil (ja sou tots bilingües com a mínim!!) i necessari per a la vostra formació vital i professional

Anglès

 Criteris qualificació i recuperació 21/22

Llibres d’Anglès

Criteris de recuperació d’alumnes pendents d’anys anteriors. (3r ESO)

Per a recuperar la matèria d’anglès pendent de cursos anteriors, l’alumnat deurà:

  • Lliurar un dossier de fitxes que els serà facilitat pel professorat assignat.
  • Realitzar una prova objectiva.

Recursos

Alemany

Francès

Contact Information
Sergio Picarzo
Cap de departament
  • Membres: Anglès: Abraham Carrasco, Anna Franch, Tania Laserna, Angels Ortiz, Marisol Robado i Merche Sanz
    Alemany: Paula Ferrer
    Francès: Anabel del Campo (Sustituta de: Anabel Serrano)
Stay in Touch