Educació Plàstica

Al departament de dibuix i d’educació plàstica visual es desenvolupen les capacitats perceptives, expressives i estètiques a partir del coneixement teòric i pràctic dels llenguatges visuals. Al mateix temps, es cerca potenciar el desenvolupament de la imaginació, la creativitat i la intel·ligència emocional afavorint el raonament crític i els recursos expressius.

Informació Matèries

Criteris qualificació i recuperació (Curs 2018/19)

Llistat de material i llibres que cal dur a classe

Contact Information
Núria Torres
Cap de departament
  • Membre: Esperanza Torres
Stay in Touch