Associació d’alumnes de l’IES Sant Agustí

Associació d’alumnes de l’IES Sant Agustí

L’associació d’alumnes IES San Agustí, està formada, actualment, per alumnes de l’institut que cursen des de 2n d’ESO fins 2n de Batxillerat.

Un dels objectius que pretén l’associació és el de participar activament al centre, al municipi i també a nivell insular proposant xerrades, activitats lúdiques i culturals.

Així mateix, un altre dels objectius que vol aconseguir aquesta agrupació és anar sumant socis “amb ganes de treballar i impulsar canvis que aportin millores tant a nivell educatiu com cultural”.

Cal esmentar que a Eivissa només hi ha dues associacions d’alumnes, que s’han de sumar a les altres 7 que hi han a l’illa de Mallorca.

Tots els alumnes que formem part d’aquesta entitat estem molt contents ja que després d’anys d’esforços, s’ha aconseguit fundar aquesta associació.

Representants dels pares i mares dels alumnesAntònia Costa Bonet

President Iván Torres Costa
Vicepresidenta Sheila Gordillo Gordillo
Secretàri Bartomeu Tur Marí
Tresorera Maria del Mar Calafato Alcón
Vocals Claudia Likona Zarate
Tània Marí Ribas

Ah! I per a qualsevol pregunta, suggeriment o proposta no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. aalumnes@iessantagusti.es