Equip directiu

Equip directiu

Director Vicent Cardona Ribas
Cap d’estudis Vicent Roselló Ribas
Secretària Mònica Torres Pons
Cap d’estudis adjunt David Vayà Moscardó