Orientació

El departament d’orientació és un servei que ofereix el IES per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat i per dotar d’eines, recursos i estratègies al professorat i a les famílies dels alumnes que necessitin un suport específic, ja sigui en un moment puntual o a llarg termini.

Criteris avaluació i recuperació

Informació de contacte
Antonia Campillo
Cap de departament
  • Membres: Marta Arnau, Maria Branchadell, Ana Carda, Aina Casado, Javier Girona, Cristina Herreros, Manuela Moreno, Jose Luis Palau, Maria Roig, Vicent Roselló i Patricia Saura (ATE)