Llengua Catalana

El departament de català és dinàmic, emprenedor i col·laboratiu. A més, intentam potenciar l’habilitat comunicativa entre l’alumnat i fer activitats motivadores i atractives per aconseguir uns millors resultats educatius.

Criteris avaluació i recuperació (Curs 2017/18)

Informació de contacte
Xavier Ribas
Cap de departament
  • Membres: Sonia Alarcón, Jaume Fito, Roser Marí i Victoria Vicens.