Les notes de la 2a avaluació es podran consultar en el Gestib a partir del dia 8 d’abril a les 9:00 hores. Si alguna família no té accés al Gestib pot sol·licitar l’accés a lturtorres@educaib.eu amb les dades següents: nom i llinatge de l’alumne, tel. mòbil pare/mare i escrit autoritzant al centre a fer ell tràmit, o sol·licitar el butlletí al mateix mail.
D’acord amb les instruccions de la Conselleria, el centre estarà tancat a partir de dilluns. Si alumnat o famílies volen fer qualsevol consulta que ho facin al mail del centre: iessantagusti@educaib.eu

Últimes notícies