CITA PREVIA
L’alumnat de 4t d’ESO, 2n BAT i 2n FPB podrà sol·licitar cita prèvia mitjançant el correu electrònic citaprevia@iessantagusti.es amb les següents dades: nom, curs i grup, professor i matèria. Es podran demanar cites setmanalment fins dijous. Cada divendres es prepararà un horari-calendari per a la setmana següent, que es penjarà també a la web.
El centre està obert de 9 a 12h NOMÉS per atenció telefònica. També podeu seguir enviant les vostres consultes a través del mail del centre: iessantagusti@educaib.eu.

Si alguna família no té accés al Gestib pot sol·licitar l’accés a lturtorres@educaib.eu amb les dades següents: nom i llinatge de l’alumne, tel. mòbil pare/mare i escrit autoritzant al centre a fer el tràmit, o sol·licitar el butlletí al mateix mail.


Últimes notícies